top of page

Ψηφισαν 55 ατομα και εβγαλαν εκπροσώπους ακομα και με 6 ψήφους! Ισχυρίζονται οτι εκπροσωπουν 2500 ερ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΕΒΙ

xronografima_kalpi_0.jpg

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ» .

Στην Αθήνα, σήμερα την 1η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113 συνήλθαν τα μέλη του προαναφερόμενου Σωματείου για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων Οργάνων, σύμφωνα με το Καταστατικό του και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Αντωνίου Αραποστάθη Πρωτοδίκη, που διορίστηκε με την υπ’ αριθ. 450/2014 απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και των λοιπών δύο μελών της Επιτροπής που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου και που είναι οι κ.κ.

α) ΜΠΑΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ και β) ΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την λίστα των αιτήσεων υποψηφίων που είχαν υποβληθεί και αφού την έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή παράλαβε από την Διοίκηση του Συλλόγου τα αντίγραφα Μητρώου με τα μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, καθώς και το εκλογικό υλικό. ( ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε οτι ήταν άδεια την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγούμενα κάλεσε τους υποψηφίους να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν αν επιθυμούν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και δεν προσήλθε κανείς.

Στην συνέχεια προσερχόντουσαν από ένας ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο και βεβαιωνόταν η δυνατότητα εκλέγειν, τέλος δε, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογή, ήτοι ένα ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής της ΠΕΕΒΙ και ένα με τους υποψήφιους αντιπροσώπους στην δευτεροβάθμια οργάνωσης ΠΟΣΙΠΥ, μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά απομονωμένο χώρο και ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα, σημειώνοντας τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι, εγγράφονταν στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και έριχναν τον κάθε φάκελο στην αντίστοιχη κάλπη.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε την προκαθορισμένη ώρα, ήτοι την 15.00 μ.μ., οπότε αφού διαπιστώθηκε οτι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με τον εκπρόσωπο της δικαστικής Αρχής, αποφάσισε την λήξη της.

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού πρώτα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή αυτών , τα οποία αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Στο μητρώο του Σωματείου είναι 1005 συνολικά γραμμένα και 59 ταμειακά εντάξει μέλη, ενώ παρόντες στην γενική συνέλευση ήταν 59 μέλη.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολο ψηφοφορίας για την εκλογή Οργάνων Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψήφισαν 55. μέλη και στην κάλπη βρέθηκαν 55 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 53 έγκυρα και 2 άκυρα ή λευκά.

Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε καθένα για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναγράφεται πιο κάτω

Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ έλαβε ψήφους ………9………..

2. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ έλαβε ψήφους ………10….………….

3. ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους ………25………..

4. ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους ………24……………..

5. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε ψήφους …………6……………

6. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ έλαβε ψήφους …………30……………

7. ΛΙΩΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ έλαβε ψήφους …………5……….

8. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους …………19………….

9 ΠΑΝΔΗ ΘΑΛΕΙΑ έλαβε ψήφους …………4……….

10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ έλαβε ψήφους …………7……….

11 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους …………30……….

12 ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ έλαβε ψήφους …………7……….

13 ΤΣΙΠΑ ΑΣΗΜΙΝΑ έλαβε ψήφους …………12…………….

14 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ έλαβε ψήφους …………3…………….

Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έλαβε ψήφους ………15……..

2. ΒΡΟΥΒΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ έλαβε ψήφους ………11………….

3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ έλαβε ψήφους ………12………….

Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:

Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικοί:

1 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ

2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3 ΚΑΛΑΜΑΡΗ

4 ΚΑΡΟΥΣΟΥ

5 ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ

6 ΤΣΙΠΑ

7. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

8. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10. ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ

11. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ

Αναπληρωματικόί:

1. . ΛΙΩΣΗ

2. ΠΑΝΔΗ

3. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑ

2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 …ΒΡΟΥΒΙΔΟΥ.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, ψήφισαν 55 μέλη και βρέθηκαν 55 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 55 έγκυρα και 0.άκυρα ή λευκά.

Έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε καθένας των υποψηφίων ψήφους, όπως αναγράφεται πιο κάτω

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΣΙΠΥ

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ έλαβε ψήφους …………12………..

2. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ έλαβε ψήφους …………15……….

3. ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους …………32………..

4. ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους …………32………………..

5. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε ψήφους …………9……………

6. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ έλαβε ψήφους …………36……………

7. ΛΙΩΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ έλαβε ψήφους …………11………….

8 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε ψήφους …………29……….

9. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους …………22………….

10. ΠΑΝΔΗ ΘΑΛΕΙΑ έλαβε ψήφους ………12…………….

11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ έλαβε ψήφους ………9…………….

12 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους …………34………….

13 ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ έλαβε ψήφους …………13………….

14 ΤΣΙΠΑ ΑΣΗΜΙΝΑ έλαβε ψήφους …………23………….

15 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ έλαβε ψήφους …………7…………….

Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, και σύμφωνα με το καταστατικό της ομοσπονδίας, εκλέγονται εννέα αντιπρόσωποι ( οι πέντε πρώτοι και άλλοι τέσσερις με βάση το εκλογικό μέτρο ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων και εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:

Τακτικοί:

1 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ

2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3 ΚΑΛΑΜΑΡΗ

4 ΚΑΡΟΥΣΟΥ

5 ΜΑΚΡΙΔΗΣ

6 ΤΣΙΠΑ

7. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ

8. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Αναπληρωματικόί:

1. ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ

2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

3. ΠΑΝΔΗ

4. ΛΙΩΣΗ

5. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ

6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΥΔΕΝ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page