top of page

Επιστολή διαμαρτυρίας για τις μειώσεις των πλαφόν και τους παράνομους συμψηφισμούς του ΕΟΠΥΥ

Αθηνα 14/07/2015

Αξιότιμο

Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ Κοντό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Δ/τη οικονομικών υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ κο Μπαρούς

Δ/τη στρατηγικού σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ κο Ρηγάτο

Υπουργό υγείας κο Κουρουμπλή

Αναπληρωτή υπουργό υγείας κο Ξάνθο

Γραφείο Πρωθυπουργού

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Εισαγγελία Αθηνών

κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΥΥ

Στις 6-7-2015 απεστάλησαν νέα μηνύματα από τον ΕΟΠΥΥ προς τους εργαστηριακούς ιατρούς, με τα ποσά παρακράτησης από τα Rebates και Clawback για το 2014, σύμφωνα με τα ατομικά όρια (πλαφόν), όπως ορίζεται στην ΥΑ 7052 (ΦΕΚ 2243) 18-8-14. Επιπρόσθετα έχουν χορηγηθεί λανθασμένες βεβαιώσεις για την εφορία από τον ΕΟΠΥΥ που στηρίζονται στον προηγούμενο υπολογισμό του Clawback για το 2014 (που δεν ισχύει πλέον), σε παράνομους συμψηφισμούς ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και σε εικονικές πληρωμές του ΕΟΠΥΥ για τις όποιες μάλιστα έγινε και παρακράτηση φόρου.

Τα νέα clawback είναι λανθασμένα και πλέον φτάνουν σε απαγορευτικά για την λειτουργιά των εργαστηριών ύψη σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μάλιστα, για τον νομό της Αττικής διαπιστώσαμε ότι τα ατομικά όρια (πλαφόν) που μας είχε κοινοποιήσει ο ΕΟΠΥΥ από στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2014 μειώθηκαν κατά 23% (στους περισσότερους – αλλά όχι σε όλους), με αποτέλεσμα οι επιστροφές λόγω του Clawback που μας ανακοινώσατε σήμερα να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις επιστροφές που μας ανακοινώσατε τον Νοέμβριο του 2014 με βάσει το οριζόντιο Clawback. Πλέον ο ΕΟΠΥΥ σε πολλές περιοχές τις χώρας αποζημιώνει τις εξετάσεις κάτω του κόστους των αντιδραστηρίων (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αμοιβές και λειτουργικά έξοδα) με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκτέλεση τους.

Αναλυτικά για το πλαφόν των παρόχων:

 • Σύμφωνα με την ΥΑ 7025/14 (ΦΕΚ 2243 2014) το ατομικό όριο (πλαφόν) ορίζεται επακριβώς ως «το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού κατανέμεται στους παρόχους του νομού, ανά ΑΦΜ, αυτού με βάση την αναλογία της αιτηθείσας ετήσιας δαπάνης του παρόχου για το έτος 2013 προς τη συνολική ετήσια αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013 του ιδίου νομού. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το ετήσιο όριο δαπάνης του ιδίου νομού για το έτος 2014, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής». Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον (α) η δαπάνη του 2013 για τον πάροχο (εργαστήριο) είναι δεδομένη και δεν μπορεί να αλλάξει, (β) η αιτηθείσα δαπάνη του νομού Αττικής για το 2013 είναι δεδομένη και δεν μπορεί να αλλάξει και (γ) το όριο της δαπάνης του νομού Αττικής για το 2014 αναφέρεται στο παράρτημα Α του ΦΕΚ 2243 (18.08.2014) και είναι ακριβώς 106.899.706,81 ευρώ, προκύπτει ότι το πλαφόν του κάθε παρόχου όπως υπολογίστηκε και μας κοινοποιήθηκε στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2014 δεν μπορεί να αλλάξει. Παρανόμως ο ΕΟΠΥΥ το επαναπροσδιόρισε για τον νομό Αττικής. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα πλαφόν εργαστηρίων άλλων νομών που - σύμφωνα με καταγγελίες που μας έχουν γίνει - έχουν μεταβληθεί.

 • Ο ΕΟΠΥΥ ισχυρίστηκε ότι 24 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν υπολογιστεί για το 2014 στον νομό Αττικής, δεν έχουν προστεθεί στον προϋπολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων του νομού και γιαυτό μειώθηκαν κατά 23% τα πλαφόν (επικοινωνία με τον κο Γούλα). Ωστόσο (α) τα 24 εκατομμύρια ευρώ προστέθηκαν στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ κατά την 19ηντροποποιηση του στις 15-12-2014 στην συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 200/15-12-2014 (Διαύγεια ΑΔΑ 7ΤΣΞΟΞ7Μ-8ΑΠ) ενώ το ΦΕΚ με τις παραμέτρους υπολογισμού του πλαφόν δημοσιεύτηκε στις 18.08.2014 ( 5 μήνες πριν) και έτσι δεν μπορεί να ήταν ήδη συνυπολογισμένα μέσα στα 106.899.706,81 ευρώ και (β) κανονικά θα έπρεπε τα 24 εκατομμύρια εφόσον είναι προϋπολογισμένα να προστεθούν και έτσι να αυξηθεί το πλαφόν κατά 23% (αντί να μειωθεί). Σε κάθε περίπτωση εφόσον τα 24 εκατομμύρια ευρώ είναι προϋπολογισμένα θα πρέπει να δοθούν και όχι να αφαιρεθούν από τις ισχνές πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τα εμάς.

 • Το πλαφόν σαν μηνιαίο όριο δαπάνης για κάθε εργαστήριο (πάροχο) για το 2014 δεν μπορεί να ανακοινώνεται τέλος Δεκεμβρίου του 2014 και να ισχύει αναδρομικά από 01/01/2014 και να μην ισχύει από 01/01/2015 και έπειτα. Ο ΕΟΠΥΥ είχε τα στοιχειά να το υπολογίσει την επόμενη δημοσίευσης του ΦΕΚ και παρελκυστικά καθυστέρησε την ανακοίνωση του έτσι ώστε οι πάροχοι να μην γνωρίζουν το όριο δαπάνης που τους αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ και έτσι να προβούν σε υπερβάσεις τις οποίες δεν θα πληρωθούν. Η ανακοίνωση του πλαφόν με την λήξη του έτους για το οποίο ισχύει αποτελεί περικοπή και είναι εναντία στο πνεύμα του νόμου και στην ίδια την έννοια του πλαφόν.

 • Υπήρξαν καταγγελίες ότι η μείωση του πλαφόν δεν είναι ίδια για όλους τους παρόχους και ότι ο ΕΟΠΥΥ έκανε δεκτές επιλεκτικά αιτήσεις παλαιών εργαστηρίων για αύξηση του πλαφόν τους ενώ υπήρχε πρόβλεψη στο ΦΕΚ μόνο για τα νέα εργαστήρια. Επίσης υπήρξαν καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση μεγάλων αλυσίδων διαγνωστικών κέντρων. Εάν ισχύουν αυτά, τότε υπάρχει άνιση μεταχείριση των παρόχων ενάντια στην ΥΑ 7025/14 (ΦΕΚ 2243 2014) που προβλέπει επ’ ακριβώς πως υπολογίζεται το πλαφόν, με τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο. Είναι σαφές πως η άνιση μεταχείριση συνοδεύεται και από οικονομικό όφελος ορισμένων σε βάρος των υπολοίπων. Επίσης ερωτήματα γεννώνται για το πώς έγιναν αποδεκτές αιτήσεις παλαιών εργαστηρίων και για τον προΰπαρξε επιλεκτική ενημέρωση γιαυτό.

 • Για τους νέους συναδέλφους με έναρξη εργασιών στο 2013 και 2014 θα πρέπει να μας να μας γίνει γνωστό - για λόγους διαφάνειας - πως υπολογίστηκε το πλαφόν τους (μιας και δεν είχαν εργαστεί ολόκληρο το 2013) καθώς και επίσης αν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τους υπολογισμούς αυτούς για ορισμένους και με βάση ποια κριτήρια

Αναλυτικά για τους συμψηφισμούς και τις λανθασμένες βεβαιώσεις στην εφορία:

 • Ενάντια στις υπουργικές αποφάσεις 14025 (ΦΕΚ 1789/24.07.2013) και Υ9/οικ. 77307 (ΦΕΚ 2045/22.08.2013) που λένε ότι οι συμψηφισμοί των rebates και clawback μπορούν να γίνουν μόνο με «εκκαθαρισμένες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους», ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε συμψηφισμούς με ποσά απαιτήσεων των παρόχων παρελθόντων ετών (δηλαδή με ότι μας χρωστούσε ο ΕΟΠΥΥ από την σύσταση του). Συγκεκριμένα συμψηφιστήκαν ληξιπρόθεσμές οφειλές του ΕΟΠΥΥ που αφορούσαν τα 10% των υποβολών των ετών 2012, 2013 που είχαν παρακρατηθεί, τις υποβολές ολόκληρων των μηνών 8o-12ο του 2013 και 4o-6o του 2014 που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Έτσι ακόμα και αν αφαιρέσει κανείς από τα έσοδα του ολόκληρο το clawback 2014 (στην φορολογική του δήλωση, όπως λέει ο νόμος) τα νούμερα των βεβαιώσεων δεν βγαίνουν!

 • Ενάντια στις υπουργικές αποφάσεις Υ9/οικ. 77307 (ΦΕΚ 2045/22.08.2013) και Υ9/οικ.85507 (ΦΕΚ 2320/17.09.2013) που λένε ότι οι συμψηφισμοί γίνονται μόνο με εκκαθαρισμένες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (ΙΕΕ) ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε συμψηφισμούς με μη εκκαθαρισμένα ποσά απαιτήσεων των παρόχων. Σημειώνουμε ότι για την πλειοψηφία των εργαστηρίων ο έλεγχος των ΙΕΕ που έχει γίνει, έχει ήδη ολοκληρωθεί.

 • Ενάντια στην υπουργική απόφαση 7025/14 (ΦΕΚ 2243 2014) που λέει ότι για τον υπολογισμό του claw back αφαιρείται το πλαφόν του έτους 2014, στους συμψηφισμούς χρησιμοποιήθηκε μόνο το οριζόντιο claw back του πρώτου εξαμήνου του 2014 ενώ απουσιάζει παντελώς από τους συμψηφισμούς το claw back του δευτέρου εξαμήνου του 2014. Το εν λόγω claw back (Α’ εξαμήνου 2014), που μας ανακοινώθηκε στις 18-11-2014, υπολογίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το πλαφόν του κάθε παρόχου και είναι άκυρο αφού αντικαταστάθηκε από το claw back του 2014 όπου συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό και το πλαφόν (6-7-2015).

 • Στις βεβαιώσεις για την εφορίας και στις «καταστάσεις κρατήσεων τιμολογίων προμηθευτών» λανθασμένα εμφανίζεται ότι εισπράξαμε το σύνολο του ποσού που μας οφείλει ο ΕΟΠΥΥ με εικονικές πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τα εμάς από τις οποίες μάλιστα έγιναν και παρακρατήσεις φόρου (20% για φυσικά πρόσωπα) και 3,072 % υπέρ ΜΤΠΥ! Έτσι ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζεται ψευδώς να έχει μηδενική οφειλή προς τα εμάς. Επιπρόσθετα, οι κρατήσεις δεν έπρεπε να πραγματοποιηθούν, διότι ως γνωστόν οι κρατήσεις γίνονται μόνο όταν καταβάλλονται τα σχετικά ποσά (και μόνο). Μάλιστα, ο ΕΟΠΥΥ έφτασε στο σημείο να εμφανίσει στο Διαύγεια εικονικές πληρωμές ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ προς τα εμάς οι οποίες ποτέ δεν έχουν γίνει (Διαύγεια ΑΔΑ 7Φ9ΕΟΞ7Μ-ΑΘΕ Ανάγκη για πληρωμή δαπανών ανοικτής περίθαλψης προμηθευτών παροχής υπηρεσιών υγείας κατηγορίας μαζικά – διαγνωστικά κέντρα εταιρείες ύψους 46.561.570,38 ευρώ, Διαύγεια ΑΔΑ 71ΓΕΟΞ7Μ-0ΗΒ Ανάγκη για πληρωμή δαπανών ανοικτής περίθαλψης προμηθευτών παροχής υπηρεσιών υγείας κατηγορίας μαζικά – διαγνωστικά κέντρα ιδιώτες ύψους 59.562.578,96 ευρώ).

 • Οι συμψηφισμοί των rebates και clawback έγιναν με πόσα οφειλών του ΕΟΠΥΥ από τα οποία είχαν αφαιρεθεί οι κρατήσεις (3,072%) και ο φόρος (καθαρά ποσά), ανεβάζοντας έτσι λογιστικά το ύψος των rebates και clawback που μας ανακοινώθηκαν.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 441 του ΑΚ (που λέει ότι «ο συμψηφισμός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλείται με δήλωση προς τον άλλο») θα έπρεπε να μας έχει κοινοποιηθεί πρόταση συμψηφισμού, η οποία όμως πρόταση ουδέποτε έγινε προς τα εμάς. Έτσι συνάγεται ότι η πρόθεσή σας περί συμψηφισμού δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

 • Αγνοήθηκαν οι εκδοθείσες προσωρινές διαταγές προέδρων και αποφάσεις τμημάτων Αναστολών των Διοικητικών Δικαστηρίων που απαγορεύουν τον συμψηφισμό (μεταξύ άλλων) των ποσών clawback και rebate έτους 2013 σε περιπτώσεις παρόχων που είχαν ζητήσει αναστολή εκτέλεσης των rebates και clawback

Από τα παραπάνω είναι σαφές τα εργαστήρια των μελών μας υφίσταται μεγάλη οικονομική ζημία. Μάλιστα, εκτός από την μονομερή διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ που έχουν υποστεί, θα κληθούν να φορολογηθούν για ποσά που ουδέποτε εισέπραξαν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ποσό που αναγράφεται ότι εισέπραξε ένα εργαστήριο (στην βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ για φορολογική χρήση) μπορεί να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά πιστώθηκε στον λογαριασμό του! (όπως αποδεικνύεται από τις κινήσεις λογαριασμού και την κατάσταση ταμειακών παραστατικών του ΕΟΠΥΥ)

Εφόσον δεν ανασκευάσετε στα θέματα των λανθασμένων πλαφόν, βεβαιώσεων και συμψηφισμών εντός 3 εργασίμων ημερών καθίσταται πρόδηλος και ο δόλος ζημίας των μελών μας, αναγκάζοντάς μας να προσφύγουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ζητώντας την ποινική δίωξη κάθε εμπλεκομένου.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣ-ΙΑ)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page