top of page

Καταγγελία του Συλλόγου Συν.Εργασ.Ια στην Επιτροπή Ανταγωνισμου

Μυτιλήνη 14/10/2015

Ο υπογεγραμμένος Πολύδωρος Π. Αμπατζής, ιατρός Ακτινοδιαγνώστης κάτοικος Μυτιλήνης Αερ. Γιανναρελλη 7 κάτοχος του με αρ. ΑΕ 933260 Δελτ. Ταυτότητας είμαι μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαστηριακών γιατρών “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”. Ο σύλλογος ιδρύθηκε προ έτους και έχει ήδη 250 μέλη που είναι εργαστηριακοί γιατροί (μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, κλπ) οι οποίοι διαθέτουν δικά τους εργαστήρια. Μετά από συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ αποφασίσαμε να καταγγείλουμε δύο συμπεριφορές μεγάλης εταιρείας στον χώρο της υγείας οι οποίες θεωρούμε ότι παραβιάζουν, πέραν της ιατρικής δεοντολογίας και τον υγιή ανταγωνισμό. 1)Στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” προσφέρθηκε κουπόνι με το οποίο ο αγοραστής της εφημερίδας μπορεί να κάνει δυο δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις (γενική αίματος και γενική ούρων) και επίσης ψηφιακή μαστογραφία στην ειδική τιμή των 30 ευρώ. Οι ανωτέρω εξετάσεις προσφέρονται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της εταιρείας και σε συνεργαζόμενα εργαστήρια σε πόλεις που δεν υπάρχουν εργαστήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. Θεωρούμε προφανή αθέμιτο ανταγωνισμό την προσφορά ιατρικών εξετάσεων κάτω του κόστους ή και δωρεάν. Η ανωτέρω ενέργεια είναι και παραπλανητική αφού σε πολλά από τα εργαστήρια όπου προσφέρεται η “ψηφιακή μαστογραφία” δεν λειτουργεί ψηφιακός μαστογράφος και άρα η προσφερόμενη μαστογραφία είναι ελάσσονος ποιότητος της αναφερομένης στην προσφορά, ενώ οι εξεταζόμενες ακτινοβολούνται περισσότερο από ότι πιστεύουν χωρίς να έχουν ενημερωθεί. Στη διαφήμιση (βλ ιστοσελίδαhttp://www.protothema.gr/ugeia/article/515144/vioiatriki/) αναφέρεται ότι η Βιοϊατρική είναι «το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο Διαγνωστικό Κέντρο της Ελλάδας»!, χωρίς φυσικά να στηρίζεται σε κάποια επιστημονική συγκριτική μελέτη «αξιοπιστίας» των εργαστηρίων της χώρας μας. 2)Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες από τα μέλη μας ότι η εν λόγω αλυσίδα διαγνωστικών κέντρων συνάπτει συμβάσεις με κλινικούς ιατρούς (πχ Γυναικολόγους) για να λαμβάνουν δείγματα αίματος από τους ασθενείς, να τα παραδίδουν αφυγοκέντρητα στην Βιοιατρικη για «φασόν» εξετάσεις και στην συνέχεια να δίδουν οι ίδιοι απαντήσεις στους ασθενείς (σαν Μικροβιολόγοι), εισπράττοντας αμοιβή για κάθε εξέταση που «πραγματοποίησαν». Αυτό φυσικά αποτελεί «αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας». Επισυνάπτουμε υπόδειγμα σύμβασης της Βιοϊατρικής με κλινικούς ιατρούς που μας έστειλαν τα μέλη μας. Και οι δύο ανωτέρω ενέργειες ανταγωνίζονται αθέμιτα τα υπόλοιπα εργαστήρια όλης της χώρας στην πρώτη περίπτωση προσφέροντας τιμές κάτω του κόστους αλλά και παραπλανητικές προσφορές. Στην δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούν ως υποκαταστήματα τα ιατρεία των συνεργαζομένων γιατρών χωρίς να επιβαρύνονται το κόστος εγκατάστασης και εξοπλισμού ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ως σύλλογος του οποίου όλα τα μέλη θίγονται από τις αντιδεοντολογικές ενέργειες της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ζητούμε την παρέμβαση σας ει δυνατόν άμεσα μια και ειδικά η δια του τύπου προσφορά προκαλεί σε ενεστώτα χρόνο οικονομική ζημιά. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΜΕΝΟΥ

Βιοϊατρική Α.Ε..

Διεύθυνση Λ. Κηφισιάς 132 & Παπαδά, Αθήνα Τ.Κ. 11526 Τηλέφωνο 210 6966000 email - Web site www.bioiatriki.gr

Α.Φ.Μ. 094423696 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων Αρ. Μ.Α.Ε. 29787/01/Β/93/536 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001490301000 Περιγραφή Βιοιατρική Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ Ο Σύνδεσμός μας, που έχει νομίμως συσταθεί δυνάμει της με αριθμό 50/2015 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το από 24.10.2014 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 30535 στο βιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών φέρει την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργαστηριακών Ιατρών» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ», που εδρεύει στο Π. Φάληρο (οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 48) και εκπροσωπείται νόμιμα. E-mail: synergasia@outlook.com Τηλ. Επικοινωνίας 6948522245 (Πολύδωρος Π. Αμπατζής μέλος του ΔΣ).

1.Γεωργαλής Νίκος, Ακτινολόγος Πρόεδρος 2. Πανάγος Πέτρος, Βιοπαθολόγος Αντιπρόεδρος 3.Βρεττάκος Πέτρος, Ακτινολογος Ταμίας 4.Ρούτσιας Ιωάννης, Βιοπαθολόγος Γενικός Γραμματέας 5. Γερούκης Ηλιας, Ακτινολόγος Ειδικός Γραμματέας 6.Αμπατζής Πολύδωρος, Ακτινολόγος Σύμβουλος (ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6948522245) 7.Τερζίδου Φωτεινή, Ακτινολόγος Σύμβουλος

Για το ΔΣ του “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Π. ΑΜΠΑΤΖΗΣ Μέλος του ΔΣ

Συνημμένα: 1)Κουπόνι προσφοράς της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ όπως αναλύεται στην σελίδα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 2)Υπόδειγμα συμφωνητικού με κλινικούς γιατρούς. 3)Σχετική επιστολή του συλλόγου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page