Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

Συνήλθε στις 29-06-2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργαστηριακών Ιατρών» με σκοπό την αναπλήρωση 3 μελών του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος Καραγιαννης Αλέξανδρος απεχώρησε λόγω του ότι κλείνει το εργαστήριο του για να λάβει θέση στο Ε.Σ.Υ., η αντιπρόεδρος Φωτεινή Τερζίδου, απεχώρησε λόγω οικογενειακών θεμάτων και ο γενικός γραμματέας Ρούτσιας Ιωάννης απεχώρησε λόγω φόρτου εργασίας. Προτάθηκε οι θέσεις αυτές να πληρωθούν από τα εκλεγμένα (στις 22.11.2015) αναπληρωματικά μέλη. Έγινε διαλογική συζήτηση και συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Το νέο ΔΣ έχει την σύνθεση όπως κατωτέρω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γερούκης Ηλίας, Ακτινολόγος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεροπούλου Άννα, Βιοπαθολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκούβας Γεώργιος, Βιοπαθολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αμπατζής Πολύδωρος, Ακτινολόγος

ΤΑΜΙΑΣ: Σαπούνης Χρήστος, Βιοπαθολόγος

ΜΕΛΟΣ: Σεργουνιώτη Αθανασία, Βιοπαθολόγος

ΜΕΛΟΣ: Αθανασίου Φανή, Βιοπαθολόγος

Ορίστηκε ως νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου ο πρόεδρος του ΔΣ Γερούκης Ηλίας.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Telephone :

Fax :

Email : info@synergasia-med.gr

 

 

Mirror site: synergasia.org

Κοινωνική δικτύωση!

 

Θα μας βρείτε στην ομάδα "Αδεσμευτοι Εργαστηριακοι Ιατροι"

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • s-linkedin
Μοιραστείτε τις σκέψεις μαζί μας!

 

Περιμένουμε τα σχόλια σας για να βελτιωθούμε.

​​​

© 2014 by John G Routsias. Proudly created with Wix.com