top of page

Ο νέος ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και άλλα παραμύθια

Άρθρο του Πολύδωρου Π. Αμπατζή, Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη στο ΙΑΤΡΟΝΕΤ.

Εν μέσω εκλογικού πυρετού και μετεκλογικής ραστώνης των Ιατρικών Συλλόγων, ο ΕΟΠΥΥ έκανε δυο σημαντικότατες ενέργειες. Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή όπως συνήθως, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ. Από ό,τι φαίνεται χωρίς επίσημη διαβούλευση, χωρίς συμμετοχή του ΠΙΣ και χωρίς συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων και συνδέσμων ή ενώσεων εργαστηρίων. Με μια πρώτη γρήγορη ανάγνωση, οι διαπιστώσεις ως συνήθως απογοητευτικές. Δυο κύρια σημεία:

1)Άρθρο 1 παράγραφος 3 Ζ) Ο πάροχος να βεβαιώνει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του. ......... Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω απαγορευτικές προϋποθέσεις συντρέξει για κάποιον πάροχο κατά την διάρκεια ισχύος μιας σύμβασης, η σύμβασή καταγγέλλεται.

Διάταξη δολοφόνος για μικρά και μεσαία εργαστήρια, που εντίμως δήλωναν τα εισοδήματά τους για να έρθει ο ΕΟΠΥΥ από το 2012 με μείωση τιμών και κουρέματα να φέρει αυτά τα εργαστήρια σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι τώρα, αυτοί οι συνάδελφοι λάμβαναν φορολογική ενημερότητα με την εντολή παρακράτησης από την ΔΟΥ λόγω οφειλών. Έτσι οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ πήγαιναν στην μείωση της φορολογικής οφειλής. Επίσης, από την κάθε πληρωμή ο ΕΟΠΥΥ παρακρατούσε και την δόση για το Clawback παλαιότερων ετών. Η νέα διάταξη αφήνει αυτά τα εργαστήρια χωρίς σύμβαση, που σημαίνει απότομη μείωση του τζίρου μια και χρειάζεται ένα εξάμηνο να ανακτηθεί "πελατεία" που να μη χρησιμοποιεί ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, το φορολογικό χρέος δεν μειώνεται και επιπλέον προστίθεται όλο το οφειλόμενο Clawback. Με απλά λόγια, με μαθηματική ακρίβεια προκύπτει χρεοκοπία. Δυστυχώς, αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά έβαλαν θέλοντας και μη πλάτη για την ΠΦΥ θα τους πετάξει ο ΕΟΠΥΥ ως στυμμένη λεμονόκουπα. Ο στόχος αυτής της διάταξης φαίνεται να είναι η μείωση των εν λειτουργία εργαστηρίων, γιατί δεν εξυπηρετεί ούτε τους ασφαλισμένους, αφού θα φύγουν εργαστήρια που εξυπηρετούν, αλλά ούτε και τα δημόσια έσοδα.

2)Άρθρο 8 Παρ. 8. Το ποσοστό συμμετοχής των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων ορίζεται στο 15% επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα δεν απαιτούν επιπλέον δαπάνη από τους δικαιούχους του Οργανισμού για τις εξετάσεις αυτές, ούτε για πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον αυτές δεν προβλέπονται στην σύμβαση ή σε άλλη νομοθετική διάταξη. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων που λαμβάνουν το επίδομα ΕΚΑΣ είναι 5%. Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.

Με αυτήν την διάταξη, μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων από την συμμετοχή 15% που πλήρωναν, από 1/11/2018 πληρώνουν 0. Η συνολική μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων όμως δεν θα πληρωθεί από το κράτος, γιατί ο προϋπολογισμός είναι κλειστός. Την πολύ ορθή κατά τα άλλα κοινωνική πολιτική την πληρώνουν οι συμβεβλημένοι γιατροί μέσω του clawback. Μέχρι σήμερα δεν ακούστηκε η παραμικρή παρέμβαση από οποιονδήποτε εκπρόσωπο του ιατρικού κόσμου σχετικά με αυτά τα θέματα και ίσως αρκετά άλλα που θα φανούν μετά από προσεκτική μελέτη του νέου κανονισμού. Έχουμε υποχρέωση όσοι βρεθούμε στα νέα διοικητικά συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων που θα συνεδριάσουν τις επόμενες μέρες να αντιδράσουμε ζητώντας την άμεση αναστολή εφαρμογής του νέου ΕΚΠΥ και έναρξη διαβούλευσης με τον ΠΙΣ τους ΙΣ και όλους τους συμβεβλημένους γιατρούς για τις κατάλληλες διορθώσεις.

Αντίθετα με την παραπάνω περίπτωση του νέου ΕΚΠΥ υπήρξε άμεση αντίδραση από τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων στην δεύτερη κίνηση των τελευταίων ημερών. Την απαίτηση του ΕΟΠΥΥ να προσκομίσουν τις αξονικές, μαγνητικές και ψηφ. Μαστογραφίες του Μαρτίου για έλεγχο και αντιπαραβολή με τα υποβληθέντα παραπεμπτικά. Εδώ επικαλέστηκαν έλλειψη χρόνου και θέμα προσωπικών δεδομένων. Να παρατηρήσω ότι ο έλεγχος για διαπίστωση παραβάσεων γίνεται αιφνιδίως και όχι με προθεσμίες 15 ημερών, που φαίνεται θα γίνουν 30. Η μεταφορά των εξετάσεων ενός δεκαπενθημέρου σε έναν σκληρό δίσκο απαιτεί μερικές ώρες και κατά συνέπεια 24 ώρες θα ήταν αρκετές για να παραδοθούν στις τοπικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Σε 15 και 30 ημέρες και ο πλέον αρχάριος στους υπολογιστές γνωρίζει ότι όλα μπαλώνονται. Όσο για το θέμα των προσωπικών δεδομένων για τον ασφαλιστικό φορέα που καλύπτει τους ασθενείς των οποίων οι εξετάσεις θα μεταφερθούν μάλλον δεν υπάρχει, όπως για παράδειγμα δεν υπάρχει για τον φορολογικό έλεγχο.

Δυστυχώς, ο ΕΟΠΥΥ από γενέσεώς του συζητά μόνο με τους πρόθυμους, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των συμβεβλημένων ουσιαστικά να μην έχει τρόπο να αντιδράσει ούτε κάν να παρουσιάσουν τις θέσεις της, αποδεχόμενοι με υπομονή τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα που πάντα χειροτερεύουν την θέση, κυρίως των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων.

Πολύδωρος Π. Αμπατζής

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου εργαστηριακών γιατρών ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γραμματέας του απερχόμενου ΔΣ του Ι. Σ. Λέσβου

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page