Γνωμοδότηση τους δικηγόρου του Συν.Εργασ.Ια για την δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών ΕΟΠ

"Εν κατακλείδι, νόμιμα μπορούν να τελούν οι εργαστηριακοί ιατροί σε αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ επί πιστώσει, νόμιμα να συνεχίζουν να εκτελούν τις αντίστοιχες εξετάσεις ιδιωτικά, όπως και πριν, ο δε ΕΟΠΥΥ σε καμία περίπτωση δεν δύναται εν προκειμένω να επικαλεσθεί το άρθρο 15 της Σύμβασης και να καταγγείλει και διακόψει τη Σύμβαση, χωρίς οι εργαστηριακοί ιατροί να έχουν καμία αξίωση κατά του Ταμείου.". Διαβαστε περισσοτερα εδω

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Telephone :

Fax :

Email : info@synergasia-med.gr

 

 

Mirror site: synergasia.org

Κοινωνική δικτύωση!

 

Θα μας βρείτε στην ομάδα "Αδεσμευτοι Εργαστηριακοι Ιατροι"

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • s-linkedin
Μοιραστείτε τις σκέψεις μαζί μας!

 

Περιμένουμε τα σχόλια σας για να βελτιωθούμε.

​​​

© 2014 by John G Routsias. Proudly created with Wix.com